Pro pořadatele:

Podmínky hudební pro vystoupení:

  • Dostupnost přípojky el. energie 380V nebo 230V 16 nebo 32 Ampér (dle požadavků kapelníka) co nejblíže k pódiu. K přípojce el. energie nebudou mít přístup návštěvníci akce.
  • Zpřístupnění sálu nebo areálu před zahájením akce se domlouvá po telefonické dohodě. Většinou musí být místo zpřístupněno 2 hodiny před zahajením akce. 
  • Pro venkovní akce požadujeme zastřešené a pevné pódium proti dešti a větru.
  • Vyhrazené 1 - 2 místa pro auta co nejblíže k areálu pro bezpečné a snadné vyložení aparatury.
  • Pořadatel je povinen zajistit pořadatelské služby důvodů bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce.
 
  • Každý pořadatel má povinnost ohlásit na obecním úřadě danou akci a sjednat si povolení pro "OSA" (Ochranný Svaz Autorů).
  • Kapela a pořadatel po telefonické dohodně musí sjednat smlouvu s kapelou, ve které se upřesní podmínky (čas,datum,honoráře) a kapela doloží seznam skladeb pro "OSA".

Dále pro pořadatele:

Pro naše vystoupení můžete použít na plakátech naše logo Hudba Předina.
 
Logo Hudba Předina 1 :

-

Logo Hudba Předina "Rock Band" 2 :